Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Hợp Đức - Thanh Hà - 30294514
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130294901TT GDTX Huyện294
230294501THCS Việt Hồng294 http://th-thcsviethong.haiduong.edu.vn
330294502THCS Cẩm Chế294 http://th-thcscamche.haiduong.edu.vn
430294503THCS Liên Mạc294 http://th-thcslienmac.haiduong.edu.vn
530294504THCS Thanh Lang294 http://th-thcsthanhlang.haiduong.edu.vn
630294505THCS Thanh An294 http://th-thcsthanhan.haiduong.edu.vn
730294506THCS Tân Việt294 http://th-thcstanviet.haiduong.edu.vn
830294507THCS Hồng Lạc294 http://th-thcshonglac.haiduong.edu.vn
930294508THCS TT Thanh Hà294 http://th-thcsthanhha.haiduong.edu.vn
1030294509THCS Thanh Xá294 http://th-thcsthanhxa.haiduong.edu.vn
1130294510THCS Thanh Thuỷ294 http://th-thcsthanhthuy.haiduong.edu.vn
1230294511THCS Thanh Xuân294 http://th-thcsthanhxuan.haiduong.edu.vn
1330294512THCS Thanh Sơn294 http://th-thcsthanhson.haiduong.edu.vn
1430294513THCS Thanh Khê294 http://th-thcsthanhkhe.haiduong.edu.vn
1530294514THCS Hợp Đức294 http://th-thcshopduc.haiduong.edu.vn
1630294515THCS Trường Thành294 http://th-thcstruongthanh.haiduong.edu.vn
1730294516THCS Thanh Bính294 http://th-thcsthanhbinh.haiduong.edu.vn
1830294517THCS Thanh Hồng294 http://th-thcsthanhhong.haiduong.edu.vn
1930294518THCS Thanh Cường294 http://th-thcsthanhcuong.haiduong.edu.vn
2030294519THCS Vĩnh Lập294 http://th-thcsvinhlap.haiduong.edu.vn
2130294520THCS Tân An294 http://th-thcstanan.haiduong.edu.vn
2230294521THCS Tiền Tiến294 http://th-thcstientien.haiduong.edu.vn
2330294522THCS Quyết Thắng294 http://th-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
2430294523THCS An Lương294 http://th-thcsanluong.haiduong.edu.vn
2530294524THCS Thanh Hải294 http://th-thcsthanhhai.haiduong.edu.vn
2630294525THCS Phượng Hoàng294 http://th-thcsphuonghoang.haiduong.edu.vn
2730294526THCS Chu Văn An294 http://th-thcschuvanan.haiduong.edu.vn
2830294401Tiểu học Việt Hồng294 http://th-thviethong.haiduong.edu.vn
2930294402Tiểu học Hồng Lạc294 http://th-thhonglac.haiduong.edu.vn
3030294403Tiểu học Liên Mạc294 http://th-thlienmac.haiduong.edu.vn
3130294404Tiểu học Tân Việt294 http://th-thtanviet.haiduong.edu.vn
3230294405Tiểu học Thanh An294 http://th-ththanhan.haiduong.edu.vn
3330294406Tiểu học Cẩm Chế294 http://th-thcamche.haiduong.edu.vn
3430294407Tiểu học Thanh Lang294 http://th-ththanhlang.haiduong.edu.vn
3530294408Tiểu học TT Thanh Hà294 http://th-ththanhha.haiduong.edu.vn
3630294409Tiểu học Thanh Xá294 http://th-ththanhxa.haiduong.edu.vn
3730294410Tiểu học Thanh Thuỷ294 http://th-ththanhthuy.haiduong.edu.vn
3830294411Tiểu học Thanh Xuân294 http://th-ththanhxuan.haiduong.edu.vn
3930294412Tiểu học Thanh Sơn294 http://th-ththanhson.haiduong.edu.vn
4030294413Tiểu học Thanh Khê294 http://th-ththanhkhe.haiduong.edu.vn
4130294414Tiểu học Hợp Đức294 http://th-thhopduc.haiduong.edu.vn
4230294415Tiểu học Trường Thành294 http://th-thtruongthanh.haiduong.edu.vn
4330294416Tiểu học Thanh Bính294 http://th-ththanhbinh.haiduong.edu.vn
4430294417Tiểu học Thanh Cường294 http://th-ththanhcuong.haiduong.edu.vn
4530294418Tiểu học Thanh Hồng294 http://th-ththanhhong.haiduong.edu.vn
4630294419Tiểu học Vĩnh Lập294 http://th-thvinhlap.haiduong.edu.vn
4730294420Tiểu học Tân An294 http://th-thtanan.haiduong.edu.vn
4830294421Tiểu học Tiền Tiến294 http://th-thtientien.haiduong.edu.vn
4930294422Tiểu học Thanh Hải294 http://th-ththanhhai.haiduong.edu.vn
5030294423Tiểu học An Lương294 http://th-thanluong.haiduong.edu.vn
5130294424Tiểu học Phượng Hoàng294 http://th-thphuonghoang.haiduong.edu.vn
5230294425Tiểu học Quyết Thắng294 http://th-thquyetthang.haiduong.edu.vn
5330294301Mầm non Cẩm Chế294
5430294302Mầm non Liên Mạc294
5530294303Mầm non Tân Việt294
5630294304Mầm non Việt Hồng294
5730294305Mầm non Hồng Lạc294
5830294306Mầm non Thanh Lang294
5930294307Mầm non Thanh Hà294
6030294308Mầm non Thanh Xá294
6130294309Mầm non Thanh Thuỷ294
6230294310Mầm non Thanh Sơn294
6330294311Mầm non Thanh Xuân294
6430294312Mầm non Thanh Khê294
6530294313Mầm non Hợp Đức294
6630294314Mầm non Trường Thành294
6730294315Mầm non Thanh Bính294
6830294316Mầm non Thanh Cường294
6930294317Mầm non Thanh Hồng294
7030294318Mầm non Vĩnh Lập294
7130294319Mầm non Tân An294
7230294320Mầm non An Lương294
7330294321Mầm non Thanh Hải294
7430294322Mầm non Phượng Hoàng294
7530294323Mầm non Tiền Tiến294
7630294324Mầm non Quyết Thắng294
7730294325Mầm non Thanh An294
7830294326Mầm non Tiền Tiến 2294
 
Trung học cơ sở Hợp Đức-Thanh Hà-Hải Dương
Địa chỉ: Nhân Hiền-Hợp Đức-Thanh Hà-Hải Dương- Điện thoại 03203816184 - Email: th-thcshopduc@haiduong.edu.vn...
Hiệu trưởng: Vũ Thị Nguyệt