Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Hợp Đức - Thanh Hà - 30294514
Phiên bản: TMT-QLNT: 2.9-15042014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Thái

Lập trình phần mềm
Điện thoại: 0969.020.969
tranminhthai@vuhuu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách máy chủ
Điện thoại: 0983.328.746
cuongstchd@gmail.com
Nguyễn Văn Khánh

Hỗ trợ cấp THCS
Điện thoại: 0982.076.086
nguyenvankhanh79@gmail.com
Lê Viết Thái

Hỗ trợ cấp Tiểu học
Điện thoại: 0915.526.850
lethaithanhha@gmail.com
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000713THPT Hà Bắc294 http://thpthabac.haiduong.edu.vn
230000714THPT Hà Đông294 http://thpthadong.haiduong.edu.vn
330000715THPT Thanh Hà294 http://thptthanhha.haiduong.edu.vn
430000716THPT Thanh Bình294 http://thptthanhbinh.haiduong.edu.vn
530000A04TT KTTH-HN Thanh Hà294
630294901TT GDTX Huyện294
730294501THCS Việt Hồng294 http://th-thcsviethong.haiduong.edu.vn
830294502THCS Cẩm Chế294 http://th-thcscamche.haiduong.edu.vn
930294503THCS Liên Mạc294 http://th-thcslienmac.haiduong.edu.vn
1030294504THCS Thanh Lang294 http://th-thcsthanhlang.haiduong.edu.vn
1130294505THCS Thanh An294 http://th-thcsthanhan.haiduong.edu.vn
1230294506THCS Tân Việt294 http://th-thcstanviet.haiduong.edu.vn
1330294507THCS Hồng Lạc294 http://th-thcshonglac.haiduong.edu.vn
1430294508THCS TT Thanh Hà294 http://th-thcsthanhha.haiduong.edu.vn
1530294509THCS Thanh Xá294 http://th-thcsthanhxa.haiduong.edu.vn
1630294510THCS Thanh Thuỷ294 http://th-thcsthanhthuy.haiduong.edu.vn
1730294511THCS Thanh Xuân294 http://th-thcsthanhxuan.haiduong.edu.vn
1830294512THCS Thanh Sơn294 http://th-thcsthanhson.haiduong.edu.vn
1930294513THCS Thanh Khê294 http://th-thcsthanhkhe.haiduong.edu.vn
2030294514THCS Hợp Đức294 http://th-thcshopduc.haiduong.edu.vn
2130294515THCS Trường Thành294 http://th-thcstruongthanh.haiduong.edu.vn
2230294516THCS Thanh Bính294 http://th-thcsthanhbinh.haiduong.edu.vn
2330294517THCS Thanh Hồng294 http://th-thcsthanhhong.haiduong.edu.vn
2430294518THCS Thanh Cường294 http://th-thcsthanhcuong.haiduong.edu.vn
2530294519THCS Vĩnh Lập294 http://th-thcsvinhlap.haiduong.edu.vn
2630294520THCS Tân An294 http://th-thcstanan.haiduong.edu.vn
2730294521THCS Tiền Tiến294 http://th-thcstientien.haiduong.edu.vn
2830294522THCS Quyết Thắng294 http://th-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
2930294523THCS An Lương294 http://th-thcsanluong.haiduong.edu.vn
3030294524THCS Thanh Hải294 http://th-thcsthanhhai.haiduong.edu.vn
3130294525THCS Phượng Hoàng294 http://th-thcsphuonghoang.haiduong.edu.vn
3230294526THCS Chu Văn An294 http://th-thcschuvanan.haiduong.edu.vn
3330294401Tiểu học Việt Hồng294 http://th-thviethong.haiduong.edu.vn
3430294402Tiểu học Hồng Lạc294 http://th-thhonglac.haiduong.edu.vn
3530294403Tiểu học Liên Mạc294 http://th-thlienmac.haiduong.edu.vn
3630294404Tiểu học Tân Việt294 http://th-thtanviet.haiduong.edu.vn
3730294405Tiểu học Thanh An294 http://th-ththanhan.haiduong.edu.vn
3830294406Tiểu học Cẩm Chế294 http://th-thcamche.haiduong.edu.vn
3930294407Tiểu học Thanh Lang294 http://th-ththanhlang.haiduong.edu.vn
4030294408Tiểu học TT Thanh Hà294 http://th-ththanhha.haiduong.edu.vn
4130294409Tiểu học Thanh Xá294 http://th-ththanhxa.haiduong.edu.vn
4230294410Tiểu học Thanh Thuỷ294 http://th-ththanhthuy.haiduong.edu.vn
4330294411Tiểu học Thanh Xuân294 http://th-ththanhxuan.haiduong.edu.vn
4430294412Tiểu học Thanh Sơn294 http://th-ththanhson.haiduong.edu.vn
4530294413Tiểu học Thanh Khê294 http://th-ththanhkhe.haiduong.edu.vn
4630294414Tiểu học Hợp Đức294 http://th-thhopduc.haiduong.edu.vn
4730294415Tiểu học Trường Thành294 http://th-thtruongthanh.haiduong.edu.vn
4830294416Tiểu học Thanh Bính294 http://th-ththanhbinh.haiduong.edu.vn
4930294417Tiểu học Thanh Cường294 http://th-ththanhcuong.haiduong.edu.vn
5030294418Tiểu học Thanh Hồng294 http://th-ththanhhong.haiduong.edu.vn
5130294419Tiểu học Vĩnh Lập294 http://th-thvinhlap.haiduong.edu.vn
5230294420Tiểu học Tân An294 http://th-thtanan.haiduong.edu.vn
5330294421Tiểu học Tiền Tiến294 http://th-thtientien.haiduong.edu.vn
5430294422Tiểu học Thanh Hải294 http://th-ththanhhai.haiduong.edu.vn
5530294423Tiểu học An Lương294 http://th-thanluong.haiduong.edu.vn
5630294424Tiểu học Phượng Hoàng294 http://th-thphuonghoang.haiduong.edu.vn
5730294425Tiểu học Quyết Thắng294 http://th-thquyetthang.haiduong.edu.vn
5830294301Mầm non Cẩm Chế294
5930294302Mầm non Liên Mạc294
6030294303Mầm non Tân Việt294
6130294304Mầm non Việt Hồng294
6230294305Mầm non Hồng Lạc294
6330294306Mầm non Thanh Lang294
6430294307Mầm non Thanh Hà294
6530294308Mầm non Thanh Xá294
6630294309Mầm non Thanh Thuỷ294
6730294310Mầm non Thanh Sơn294
6830294311Mầm non Thanh Xuân294
6930294312Mầm non Thanh Khê294
7030294313Mầm non Hợp Đức294
7130294314Mầm non Trường Thành294
7230294315Mầm non Thanh Bính294
7330294316Mầm non Thanh Cường294
7430294317Mầm non Thanh Hồng294
7530294318Mầm non Vĩnh Lập294
7630294319Mầm non Tân An294
7730294320Mầm non An Lương294
7830294321Mầm non Thanh Hải294
7930294322Mầm non Phượng Hoàng294
8030294323Mầm non Tiền Tiến294
8130294324Mầm non Quyết Thắng294
8230294325Mầm non Thanh An294
8330294326Mầm non Tiền Tiến 2294
 
Trung học cơ sở Hợp Đức-Thanh Hà-Hải Dương
Địa chỉ: Nhân Hiền-Hợp Đức-Thanh Hà-Hải Dương- Điện thoại 03203816184 - Email: th-thcshopduc@haiduong.edu.vn...
Hiệu trưởng: Vũ Thị Nguyệt